Pravda Korzet

Pravda Korzet

Vítejte na skutec(né boutique korzet online. Pr(edvede r(adu ocelových vykoste(ného korzety, vyrobené s použitím tradic(ních viktoriánských vzory, ale urc(ený pro moderní den.

Na skutec(ný korzet jsme zcela odhodlána pravda, korzety a jsme hrdi na naše první péc(e tr(ídy zákazníku* a znalosti. Všechny naše korzety funkce tradic(ní zadním šne(rováním a oceli vykoste(ní. Naše korzety jsou navrženy tak, aby až 4 palce pasu snížení a krásné c(íslo pr(esýpacích hodin, s jemnými kr(ivkami provokativní.
Máme korzety pro každou pr(íležitost: Neformální daywear korzety, vec(erní a korzety, prom korzety, svatební korzety, a konec(ný budoáru korzety
Všechny naše korzety jsou ruc(ne(, od zac(átku až do konce v Anglii vysoce kvalifikovaných couture corsetieres, zajistí vaše korzet bude muset být unikátne( vytvor(en pro vás. Všechny naše korzety jsou navrženy tak, aby uživateli pocit jistoty, okouzlující a zábavná.
Poskytujeme rychlé a spolehlivé plavby po celém sve(te( námor(ní dopravy a ke zvýšení vašeho nákupního zkušenosti, které jsme jeden den za cíl mít kompletní c(eský jazyk webové stránky. Do té doby doufáme, že budete moci používat tento web k Vaší spokojenosti.
Existuje-li ne(co konkrétního, kterou hledáte, nebo jen potr(ebujete poradit, napište nám linii a budeme se snažit a pomoci našich nejlepších schopností.

Pokud byste chte(li mít na sklade( naše výrobky ve vašem obchode( nebo webové stránky pošlete nám e-mail s pr(edme(tem jako velkoobchod a úplné údaje níže.

Pokud byste chte(li distribuovat naše produkty zašlete nám e-mail s pr(edme(tem jako distribuc(ní a úplné údaje.

1) Název spolec(nosti
2) majitelé Název
3) Kontaktní osoba Jméno (pokud je odlišné)
4) Pr(íroda podnikání
5) Dodací adresa
6) Dodací názvu ulice
7) Dodací PSC(
8) Dodání me(sta
9) Doruc(ení Zeme(
10) Fakturac(ní adresa (pokud se liší od dodání Adresa)
11) Hlavní telefonní c(íslo
12) Pr(ímá linka
13) C(íslo faxu
14) E-mail
15) Webová stránka
16) poc(et let založení
17) Má ne(kdo ve vaší firme( mluvíte anglicky?

Te(šíme se na Vás na sales@truecorset.com